Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

onemorelight
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
onemorelight
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou viaweruskowa weruskowa
onemorelight
onemorelight
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
onemorelight
Często w trakcie terapii analizujemy nasilenie różnych cech danej osoby. Ludzie szczodrzy emocjonalnie, nader uprzejmi, empatyczni, skorzy do niesienia pomocy i skłonni do poświęceń bywają szczególnie podatni na zranienie. Przez swoje „anielskie usposobienie” w związkach bywają tak wykorzystywani, że nieomal dostają bzika. Dużo mówi się o tym, że należy uważać na swoje wady, ale prawda jest taka, że zalety też warto trzymać na wodzy. Bycie dobrym człowiekiem bez umiaru może skończyć się niezmiernie niedobrze.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
onemorelight
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa

December 03 2019

onemorelight
4724 ab0c 500
@affia it's soo great to see you again!
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek

December 02 2019

onemorelight
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilkdreams silkdreams
onemorelight
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viasilkdreams silkdreams
onemorelight
7178 ae70 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
onemorelight
8812 bcab 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
onemorelight
ja już nie chcę nic pamiętać
— "Pułapka", s01e04
Reposted fromobliviate obliviate viasilkdreams silkdreams
onemorelight
Zawsze można upaść jeszcze niżej. Codziennie odkrywam tę prostą prawdę na nowo.
— Rebecca Fleet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkdreams silkdreams
onemorelight
7652 cf06 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
onemorelight
7653 fc78 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
onemorelight
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkdreams silkdreams
onemorelight
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasilkdreams silkdreams
onemorelight
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasilkdreams silkdreams
0772 3273
Reposted fromkniepuder kniepuder viaSilentForest SilentForest
1735 f14c 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaSilentForest SilentForest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl