Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

onemorelight
Jeszcze będę płakać. Jeszcze nie teraz. Ja sobie jeszcze popłaczę tylko troszkę, a później będę szczesliwa z kims innym.
Reposted fromnonecares nonecares
onemorelight
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave
onemorelight
Żeby spróbować. Bo może wtedy świat był psychiczny i spieprzył Nam życie, a teraz przecież wszystko pachnie inaczej…
— z
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
onemorelight
1333 d921
Reposted fromhare hare
onemorelight
1340 4ab3
Reposted fromnazarena nazarena

April 21 2018

onemorelight
Co bym chciała na urodziny? Usłyszeć, że walczymy o to razem i damy rade! A na koniec poczuć smak Twoich ust na potwierdzenie tego..
— Spełnienie marzeń..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
onemorelight
Reposted fromDennkost Dennkost
onemorelight
Reposted fromLane Lane
onemorelight
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viakmj kmj
onemorelight
3161 1a3e 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viakmj kmj
onemorelight
6140 ec89 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaFlau Flau
onemorelight
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaweruskowa weruskowa
onemorelight
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
onemorelight
Do you still think of me sometimes?
— Niall Horan
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa
onemorelight
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
onemorelight
1321 73f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaweruskowa weruskowa
onemorelight
1031 4f26 500
nostalgia.
onemorelight
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
onemorelight
In your life, you meet people. Some you never think about again. Some, you wonder what happened to them. There are some that you wonder if they ever think about you. And then there are some you wish you never had to think about ever again. But you do.
— C.S. Lewis, The Wonder Years
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viaweruskowa weruskowa
onemorelight

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl