Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

onemorelight
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
8894 9f4d 500

kvtes:

rest.

Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
onemorelight
6703 f8a5
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaoutoflove outoflove
onemorelight
onemorelight
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viaoutoflove outoflove
4793 347d 500
Reposted frombrumous brumous viaoutoflove outoflove
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viaoutoflove outoflove
onemorelight
3782 1a12 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoutoflove outoflove
6034 f150
Reposted fromkulamin kulamin viaoutoflove outoflove
onemorelight
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
onemorelight
5654 ebbf 500
onemorelight
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
onemorelight
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
onemorelight
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viaoutoflove outoflove
onemorelight
0590 4da8
Reposted fromkurenaisuiren kurenaisuiren viaoutoflove outoflove
onemorelight
4533 b281 500
Porzucony pałacyk w Polsce - Bełcz Wielki (woj. dolnośląskie)
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaoutoflove outoflove
onemorelight
4555 e710 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
onemorelight
4559 536c 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

April 25 2018

onemorelight
Jeszcze będę płakać. Jeszcze nie teraz. Ja sobie jeszcze popłaczę tylko troszkę, a później będę szczesliwa z kims innym.
Reposted fromnonecares nonecares
onemorelight
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl